Dónde estamos: C/ de l’Amargura 59, 43201 Reus

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Versión documento: 1

Fecha del documento: 09/03/2020

Descargar documento en pdf

REUS CENTRE PC S.L informa als usuaris que garanteix la confidencialitat i intimitat de les dades de caràcter personal facilitades en els formularis de la pàgina web d’acord amb el disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

REUS CENTRE PC S.L es reserva el dret a modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives en matèria de protecció de dades.

Els usuaris son responsables de la veracitat de les dades i es comprometen a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si es necessari.

Abans d’emplenar qualsevol formulari a la nostra pàgina web, consulta i llegeix detingudament la següent informació:

1- Qui és el responsable de les operacions de tractament de les teves dades?

Identitat: REUS CENTRE PC S.L amb CIF B55557565 Adreça postal: C/ de l’Amargura, 59
Telèfon: 977342417
Correu Electrònic: info@centrepcinformatica.com

2- Quines dades tractem?

Quan omples el formulari de contacte ens proporciones la següent informació:

1. Nom i cognoms.
1. Adreça de correu electrònic.
1. Contingut del contacteu (Assumpte i Missatge).

Les dades personals facilitades seran incorporades en una Activitat del Tractament denominada CLIENTS, titularitat de la mateixa.

3- Amb quina finalitat tractem les teves dades personals i durant quant temps les conservem?

tracta les teves dades amb la finalitat de gestionar i respondre la teva sol·licitud de contacte relativa a qualsevol consulta, queixa o afirmació sobre els diferents serveis que s’ofereixen.

Les teves dades seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat establerta i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta i del tractament de les dades.

4- Quina és la legitimació per tractar les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades és la prestació del teu consentiment lliure, específic,

informat e inequívoc mitjançant una clara acció afirmativa, quan omples les teves dades en el nostre formulari de contacte i marques la casella d’acceptació del tractament de les teves dades.

Les dades personals sol·licitades son necessàries per gestionar la teva sol·licitud, de manera que en cas de no facilitar les dades requerides en els camps obligatoris impossibilita que es pugui prestar el servei correctament.

5- A quins destinataris comunicarem les teves dades?

No es preveu cap altra cessió de dades personals excepte aquelles establertes segons la legislació vigent, ni es realitza transferència de les teves dades amb tercers països.

6- Quins drets tens com interessat quan facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a conèixer si REUS CENTRE PC S.L tracta les seves dades. Així mateix, com a interessat tens dret a :

 • Accedir a les teves dades personals.

 • Sol·licitar la rectificació de les dades en cas de ser dades inexactes o incompletes.

 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser lliurades.

 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en una sèrie de circumstàncies.

 • Oposar-te al tractament de les teves dades en determinades circumstàncies i per motius

  relacionats amb la teva situació particular.

 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades en determinats supòsits.

 • No ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

  Per exercir aquests drets, hauràs de dirigir-te per escrit a a la següent adreça, <C/ de l’Amargura, 59> o per correu electrònic a <info@centrepcinformatica.com>. Així mateix, en qualsevol moment pots revocar el teu consentiment mitjançant comunicació escrita a l’adreça abans esmentada.

  En qualsevol cas, has d’indicar el teu nom i cognoms, un domicili a efectes de notificació, adjuntar una fotocòpia del teu document nacional d’identitat o bé del seu equivalent i indicar expressament el dret que desitges exercir o «Revocació de consentiment».

  En cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els teus drets, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades al següent enllaç: https:\\agpd.es.